در لینک زیر نرم افزار Internet lock همراه با روش نصب و آموزش قرار دادن برنامه در داخل لیست آن توضیح داده شده است

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/internetlock.rar