فایل زیر را دانلود کرده و از فشردگی خارج کنید

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/Windows-XP-Genuine.zip
اکنون فایل Setup را اجرا کنید . سپس سیستم را Restart نمایید .