چرا وقتی رویت ۲۰۱۶ نصب میکنیم template metric توش نمیاد توی آموزشش گفت این نرم افزار اين مشكلو بتطرف كرده چيكار كنم