اگه میشه نسخه فارسی آفیس رو برام بفرستین من از مشتریان پرو و پا قرص نوین پندارم اگه میشه سریع جواب بدین asadiamirhossein@gmail.com