با سلام. تا کنون بیش از 50 مورد کد نصب کردم. از مجموعه شما 2012 هم نصب و فعال کردم. اما 2014 شما نصب میشه اما فعالنمیشه... حتی حالت 30 روزه ش انجام نمیشه... یعنی پس از نصب و انتخاب حالت 30 روزه باز فقط حالت اکتیو رو داره