سلام.چرا در هنگام نصب برنامه فتوشاپ پیغام
some installation files corrupt.
please download a fresh copy and retry the installation.

ظاهر می شود..موقع نصب اینترنت قطع و انتی ویروس هم غیر قعال هست.