سلام در هنگام استارت برنامه پیام تموم شدن مهلت لایسنس ویندوز 10 که از نوین پندار خریده ام میدهد چه کار باید کرد؟