باسلام در هنگام نصب سی دی 1 متلب R2013a بعد از اکستراکت 6 قسمت از 7 قسمت در قسمت 7 با پیام خرابی part 7lمواجه میشوم لطفا راهتمایی فرمایید