سلام سیستم رور بوت از dvd است ولی نصب شروع نمی شود چرا cd خراب میفروشین>>>>>