برا نصب از قسمتAUTORUNبعداز قطع نت و آنتی ویروس خطاautodesk download manager has stoppedرو میده ....مشکل از کجاس؟