با وجود نصب درست نرافراز در ویندوز 8.1 طبق راهنما فعال نمیشود چون لایسنس را معتبر نمی داند.