نرم افزارetabs رو از مجموعه 2018 سی اس آی نصب کردم هر چند که در مسیر نصب visual 2013 به مشکل برخوردم اما در پایان پروسه نصب شماره سریالی رو نتونستم شماره سریال رو پیدا و در مسیر نصب برنامه کپی کنم.