سلام فایل برای extract کردن داخل درایو cانجام نمیشه تا بتونم نرم افزار را نصب کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟