من پک آموزش جامع تری دی ۲۰۱۸ رو خریدم وقتی از هر روشی وارد سی دی میخوام بشم این پیام میاد و هیچ اتفاقی نمیفته: program loading please wait...