بعد از انکه برنامه آفیس میکروسافت (ورد 2010) نصب شد و کرک اجرا شد، با اجرای برنامه ورد، با اندکی تغییر در متن ورد و یا ذخیره آن ، این برنامه متوقف می شود و این متن را می دهد:


microsoft has stopped working. check on line for a solution and try to recover your information. close the program