این نرم افزار رو نصب کردم و حتی Activation هم با موفقیت انجام شد اما زمانی که نرم افزار رو اجرا می کنم مجدد بخش Activation میاد و نرم افزار اجرا نمیشه.
لطفا بفرمایید مشکل چیه؟