سلام
دیروز زمان اجرای برنامه دستور بروز رسانی وجود داشت بعد از این کار نیاز به نصب قفل است (نسخه پیشرفته ) ولی از روز اول قفلی وجود نداشته ، تماس گرفتم کسی پاسخ نداد - متشکرم