تورو خدا جواب بدین عصبی شدم دیگه .من ادیوس 7.5،نصب کردم اما صدا نداره.چیکار کنم