سلام

پس از نصب پریمایر 2018 کرک آن اجرا می شود ولی extrac نمیشه