هم سیویل و هم اتوکد این مجوعه رو تهیه کردم بعد وقتی ک میخان نصبشون کنم و توی دستگاه قرار میدم اولین قدم ک اکسترک شدنه انجام نمیشه
یعنی ی چند لحظه ایکونش میاد بالا و بعد خود ب خود ایکونش میره
میخاستم ببینم باید چیکار بکنم
بعد این ک من ویندوزمو ب روز پیش عوض کردم و 7 ، 64 بیتی نصبه
ممکنه از نصب نبودن درایور یا برنامه ای باشه؟