سلام.
متلب (r2017a)و من‌ نصب میکنم در ویندوز ۱۰ سی دی دومش گذاشتم ۹۰ درصد پر میشه error میده