سلام هنگام نصب با باز شدن پنجره installation complete ارور میدهو هیچ کدوم رو نصب نمیکنه و فقط مینویسه:
installation complete . some products failed to install
چکار کنم؟