سلام وقت بخیر نرم افزار نصب شده ولی اجرا نمیشه و یه صفحع باز میشه به اسم asr100
رو سیستم دیگه ای نصب کردیم ورود اطلاعات رو زدیم ولی هر نسخه ای که انتخاب کردیم این پیام میومد
نرم افزار در حال شروع مجدد ، بسته میشه کلا دیگه بازنمیشه