سلام انتی ویروس نود32 اپدیت دارم روی سیستم ولی فک کنم هنو ویروس داره.چطوری کامل پاک میشن ویروسها ؟
سیستمم کند شده