با سلام برنامه civil3dچگونه برای نصب از 64 بیتی به 32 تنظیم می گردد