من در اخر که شماره سریال و کد اکتیو رو میزنم رجیستر نمیشه و این پیامو میده:Registration-Activation Error (0015.111)

مشکل از چیه؟
چرا باید نرم افزاراتون مشکل داشته باشن که طبق راهنما صفحه به صفحه رفتم جلو ولی اخرش رجیستر نشه.