من تا آخرین مرحله رو انجام میدم اما Activate نمیشه همش erore میده...
میگه Response code entered is invalid لطفا بهم بگید چیکار کنم ممنون