بعد نصب ویندوز نه درایور ها نه هیچ برنامه ای نصب نشده بودثد مجدد اقدام به نصب کردم با پیغامی تحت عنوان نوشته شده مواجه شدم هرچقدر هم browseرا میزنم درایور هارا انتخاب میکنم باز ارور میده چیکار کنم