سلام ، برای کرک نرم افزار راهنمایی اتوران موجود در دیسک مطلب زیر هست که من منظور قسمت دوم که میگه فایل حاصل رو جایگزین فایل قبلی کنید رو متوجه نمیشم ، لطفا توضیح دهید؟؟؟؟
توضیحات موجود در دیسک :
1. به مسیر C:\NP\CSiBridge.15.2.0 Activator رفته و فایل مشخص شده را به lservrc تغییر نام دهید.

2. فایل حاصل را به پوشه License Manager در مسیر نصب برنامه انتقال دهید و آن را جایگزین فایل قبلی نمایید.

( در صورتیکه پیش فرض نصب را تغییر نداده باشید این مسیر C:\Program Files (x86)\Computers and Structures\CSiBridge 15\License Manager می­باشد )