با سلام من طبق راهنما برنامه را نصب کردم اما هنگام اجرا پیام the software license check out failed.
Error 20