با سلام وقتی ویندوز در مرحله نصب اولیه قرار می گیرد این پیغام را می دهد

windows cannot copy files required for installation . make sure all files required for installation are available and restart the installation .Error code:0*8007000D

بعد از محل نصب خارج می شود لطفا پاسخ دهید