با سلام
بعد از نصب برنامه Visual Studio X8 برنامه اجرا نمی شود