اسکچاپ 2016 را خریداری کرده ام ، ولی ویری برای اسکچاپ نصب نمی شود ، یعنی گزینه ای برای ویندوز 8 - 32 بیتی ندارد ، رسیدگی کنید .