سلام
بنده امروز اين نرم افزار را خريدم
اولا 2016 روی جلد آن است و داخل پوشه cd که ميروم، توضيح word بر اساس نرم افزار 2015 می باشد که اولين جای تعجب است.!!!
اولا Autorun که اجرا شد تا بر روی نصب نرمافزار کليک کردم پيغام عدم شناسايی windows 32 bit را زد و اجرا نشد.
داخل خود cd هم که رفتم نه setup مربوط به 32 bit باز شد و نه 64 bit
متاسفانه امروز نيز بسيار عجله داشتم که جوابی نگرفتم

لطفا بفرماييد چه کنم؟؟