تايپ نمودن 180 حرف در يك دقيقه شايد براي شما يك رويا تلقي شود ، اما بايستي بدانيد اگر مهارت تايپ 10 انگشتي را فرا بگيريد ميتوانيد با سرعتي بيش از 5 برابر ساير كاربران عادي تايپ نماييد و با اين مقدار حروف در دقيقه متون خود را تايپ كنيد. اين مهارت را ميتوان بسيار گرانبها دانست چرا كه در دنيايي كه با سرعت رو به مجازي سازي ميرود داشتن چنين توانمندهايي بسيار با ارزش است. تايپ 10 انگشتي يك مهارت است كه با اندكي تمرين و ممارست ميتوانيد به آن دست يابيد. در اين ترفند قصد داريم چندين روش گوناگون كه باعث ايجاد يك روند رو به رشد براي فراگيري تايپ 10 انگشتي ميشود را براي شما بازگو نماييم.
با دقت به كيبورد نگاه كنيد. دو تا از دكمه هاي صفحه كليد بر روي خود برجستگي هاي كوچكي دارند كه وجود آنها به شما كمك مي كند تا موقعيت اين دو دكمه را حتي در تاريكي يا بدون نگاه كردن نيز بتوان پيدا كرد. دكمه هاي مذكور، حروف F و J مي باشند. انگشت اشاره دست راست خود را روي حرف F و انگشت اشاره دست چپتان را روي حرف J بگذاريد.
دو انگشت سبابه خود را روي دكمه Space مستقر نموده و 6 انگشت باقيمانده را به ترتيب روي دكمه هاي كنار حروف F و J بگذاريد (البته بدون فشردن دكمه ها). با مستقر شدن دستتان در اين حالت، موقعيت تمامي ديگر كليدها، نسبت به اين 8 كليد رديف وسط، قابل پيدا كردن مي باشد.
حال، براي تايپ كردن، هر كليدي را كه مي خواهيد فشار دهيد بايد از ميان 8 انگشت رديف وسط، فقط يك انگشت كه به آن دكمه نزديكتر است از جاي خود بلند شده، كليد مذكور را فشرده و دوباره به جاي خود بازگردد. پس از بازگشت انگشت به موقعيت اوليه، انگشت بعدي جهت فشردن دكمه بعدي از جاي خود بلند شده، دكمه را فشرده و به جاي خود باز مي گردد. همينطور، هر دكمه اي را كه مي خواهيم فشار دهيم، فقط يك انگشت براي فشردن آن از جاي خود حركت كرده، آن كليد را فشرده و دوباره به جاي خود باز مي گردد.
در شروع كار، ممكن است اجراي اين روش، كمي برايتان دشوار بوده و يا احساس كنيد، روش كندي است، اما فراموش نكنيد كه به مرور زمان آنقدر در اين كار ماهر خواهيد شد كه سرعت نوشتنتان با صفحه كليد چندان فرقي با سرعت نوشتن با خودكار نخواهد داشت.

نویسنده : گروه خبر شرکت نوین پندار