سلام من می خوام متن های اسکن شده را به ورد ببرم برنامه را اجرا کردم ولی تبدیل نمی کنه همین طور به صورت عکس انتقال می دهد چه کار کنم؟