خسته نباشید
SQL Server 2012 رو گرفتم نصب کنم بعد از Extract در قسمت نصب دو گرینه میده

Stand Alone
Failover Cluster

میشه تفاوت این دو رو توضیح بدید
Win 7
تقریبا مبتدی !!!

با تشکر...