من نرم افزار اکسل رو نصب کردم ولی نمیدونم برای شروع چه باید کرد.افکر میکنم در مراحل نصب اشتباه کردم