سلام

من مراحل اس کیو ال را خوب رفتم جلو در قسمت های آخر بود که نصب تمام شود

این ارور آمد

لطفا یک راهنمایی بکنید سریع لازم دارم

اینم ارور
rrrrrr.jpg