با سلام من هرچی بابیلون رو نصب میکنم کامل نصب میشه ولی پنجره دیکشنری اش ناقص باز میشه دوره اش هست ولی وسطش تو خالیه (از وسط پنجره دیکشنری دسکتابم دیده میشه) چرا؟؟؟؟؟