با سلام چرا بارعایت تمام نکاتی که در جواب عدم نصب فرموده اید رعایت کردم ولی نرم افزار نصب نشد.
مینویسد
expected version of product was not found kنکته مهم اینه که ظرف دو روز آینده من امتحان دارم دانشجوی دانش پذیری آیتی شهروند الکترونیک هستم و آن لاین باید امتحان بدم و اگر نصب نشود یک سالو نیم درس خواندنم را از دست خواهم داد.
در صورت امکان با من تماس بگیرید متشکرم09382586198