من ویندوز ایکس پی سرویس پک 2 را با موفقیت نصب کردم . بار اول ویندوز بالا می‌آید ولی در دفعات بعدی ویندوز مرتبا restart می‌کند .