لینک دانلود فایل راهنما :
کد:
http://www.npsoft.ir/Upload/XP-Mode-Help.zip
اگر ویندوز 7 شما نسخه 32 می باشد ، فایل زیر را دانلود نمایید :
کد:
http://www.npsoft.ir/Upload/Windows6.1-KB977206-32Bit.zip
و اگر ویندوز 7 شما نسخه 64 بیت می باشد ، فایل زیر را دانلود نمایید :
کد:
http://www.npsoft.ir/Upload/Windows6.1-KB977206-32Bit.zip
تذکر اینکه تمامی فایل ها فشرده هستند و پس از دانلود نیاز است که از حالت فشرده خارج شوند و سپس اجرا شوند