قسمت توضیحات و راهنمای کرک برنامه های کاربردی نمایش داده نمی شود در ضمن از ویندوزایکس پی
روی لب تابم استفاده می کنم لطفا راهنمائی کنید