سلام بعد از نصب visual studio2017 وmicrosoft.net آیدیت instaler مورد نیاز بود که هر چه آپدیت می کردم failed update می زد مشکل رو چه جوری حل کنم