خب راست میگه ینی چی روش کار به ما ربط نداره بیجا کردید یه دی وی دی تحویل دادید که نسبت بش پاسخگو نیستین از منم فقط نرم افزار های کمکیش بالا میاد