سلام
می تواند 2 علت داشته باشد .
اول اگر قبلا روی همین سیستم اتوکد داشته اید و آنرا پاک کرده اید ، چون هنوز به طور کامل پاک نشده است اجازه اجرای این نسخه را نمی دهد .
دوم اینکه اتوکد 2012 اصلا...