سلام. برنامه فتوشاپ روي ويندوز ١٠ ميخوام نصب كنم اما باز نميكنه. Appliclication not found
چيكار كنم؟؟؟


روي ١ سيستم ديگه هم نصب كردم و شماره سريال ميخواد.اون چي؟؟؟