سلام
چرا هنکام تایپ حروف فارسی در قسمت Title همانند حروف انگلیسی از چپ به راست تایپ شده و به متصل نمیشوند ؟