سلام
متن کامل خطا رو ذکر کنید
.net و DirectX رو اگر قبلاً روی سیستمتون نصب کردید پاک کنید و بعد از ری استارت دوباره اتوکد رو نصب کنید